section-b04459e

Wat moet bij overlijden?

Als iemand overlijdt zijn er een aantal zaken die moeten worden afgehandeld. Een aantal zaken zijn wettelijk geregeld:

Na overlijden moet een arts het overlijden vaststellen

Meestal is dit de huisarts of diens vervanger. Deze arts geeft twee verklaringen af: De A-verklaring voor de ambtenaar burgerlijke stand en de B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de statistiek. Als er sprake is van een niet natuurlijke dood zal justitie ingeschakeld moeten worden. Na hun onderzoek geeft de officier van justitie een verklaring van geen bezwaar tegen begraven of cremeren. Deze verklaring komt in de plaats van de eerder genoemde A-verklaring.

Er moet aangifte worden gedaan van het overlijden bij de gemeente van overlijden.

Met beide verklaringen en een ingevuld aangifteformulier overlijden kan bij de gemeente van overlijden een afspraak gemaakt worden voor het doen van de overlijdensaangifte. Na deze aangifte kan tegen betaling een afschrift van de akte verkregen worden. Ook verlof tot begraven/cremeren wordt afgegeven. Dit kun je zelf doen.

De overledene moet worden begraven of gecremeerd.

Bij het ter beschikking stellen van het stoffelijk overschot aan de wetenschap wordt hiervan afgeweken. Je kunt zelf een kist bestellen en vervoer regelen. Dit mag ook met je eigen auto. Tenzij er plaatselijke verordeningen zijn die dit verbieden. Er moet natuurlijk wel een afspraak met crematorium of begraafplaats worden gemaakt.

Nabestaanden moeten de uitvaartkosten betalen.

Als nabestaanden d.w.z. echtgenoot en/of kinderen de uitvaart niet willen regelen zal de ‘Burgemeester’ zorg dragen voor de uitvaart. De kosten zullen in dat geval worden verhaald op de nabestaanden. Je kunt dus beter zelf actie ondernemen om zodoende de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat mag bij overlijden?

Wat niet moet, maar mag of kan:

Na overlijden direct een begrafenisonderneming inschakelen

Alles rondom een uitvaart wordt voor u geregeld. Hieraan zijn uiteraard de nodige kosten verbonden. U kunt natuurlijk ook eerst met de familie nadenken over de vorm van het afscheid, en aan de hand daarvan bepalen welke hulp u daarbij nodig heeft.

Overledene per rouwauto vervoeren

Volgens de wet op de lijkbezorging zijn er geen regels omtrent het vervoer van stoffelijke overschotten. Wel kan het zijn dat er plaatselijke regels zijn die voorwaarden stellen aan het vervoer. Er is geen wettelijk voorschrift om een rouwauto van een uitvaartonderneming te gebruiken. Men kan een overledene ook gewoon naar het crematorium of begraafplaats dragen. Alles mag, als het maar veilig gebeurt en in overeenstemming met de Wegenverkeerswet.

Overledene in een kist begraven of cremeren

Volgens de wet op de lijkbezorging is het niet verplicht om de overledene in een kist te begraven of te cremeren. Zonder kist begraven of cremeren levert wel een aantal praktische bezwaren op; maar daar is wel een oplossing voor te verzinnen.

Een ceremonie houden ter nagedachtenis aan de overledene

Dit kan een rouwdienst/nagedachtenisdienst in een kerk door de voorganger van deze kerk. Maar kan verder op elke geschikte locatie worden gehouden. Dit kan ook losgekoppeld worden van de onder “wat moet” genoemde zaken. De begrafenis of crematie vindt in dat geval in besloten kring plaats en bij het gedenken is in dat geval geen kist met stoffelijk overschot aanwezig.