Doorn

Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

In 1958 is de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg in gebruik genomen. De begraafplaats is in 2004 aan de achterzijde uitgebreid. Het ontwerp van het oudste gedeelte is afkomstig van de architect W.C.J. Boer die in tegenstelling tot de traditionele begraafplaatsen koos voor een functionalistische opzet, met loodrechte hoeken en rechte lijnen. Geen slingerende paden, maar rechthoekige vakken met gazons bepalen het beeld van de begraafplaats. Eind 2015 is een nog ongebruikt bosvak aangewezen voor natuurgraven.

Grafstenen vrijwel gelijk

De architect van het oudste deel had als credo ‘Arm of rijk, na de dood is ieder gelijk’. Op dit deel van de begraafplaats zijn daarom alle grafstenen vrijwel gelijk. Niet alleen wat betreft de maatvoering, maar ook in het gebruikte materiaal, de marmersoort Bianco del Mare. Het levert een bijzonder beeld op dat vrij zeldzaam is. Om dit beeld te behouden worden eisen gesteld aan het plaatsen van bloemen en objecten.

Persoonlijk

De uitbreiding van 2004 ligt in het bos aan de achterzijde van de begraafplaats. Hier liggen de graven aan slingerende bospaden en is er ruimte voor grafbedekking met een persoonlijke tint. Dit deel van de begraafplaats is ontworpen door het bureau Mien Ruys.

Natuurlijk begraven

Onder natuurlijk begraven wordt verstaan: ‘Het zichzelf teruggeven aan de natuur’. Er wordt op een wijze begraven die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast en (de beleving van) het natuurlijke karakter van de omgeving minimaal beïnvloedt. Er vindt geen onderhoud plaats op of rond het graf en uiteindelijk wordt het graf geheel opgenomen in de natuur. Verstoring van de bodem en gebieden worden tot een minimum beperkt. Vooruitgifte is mogelijk.

Aula

De aula is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten. Ze biedt ruimte voor 100 personen. Een opbaarruimte/familiekamer is aanwezig. In de loop van 2019 wordt een plek gecreëerd voor openlucht plechtigheden.

Begraven

De gemeente geeft op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden. De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Hiervoor geldt een maximum van 2 urnen per graf. Ook zijn er particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen.

Natuur graf

Een natuurgraf wordt uitgegeven voor 99 jaar. Er zijn extra eisen gesteld aan de kist, kleding en grafversierselen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Xander van Tellingen. Hij begeleidt u graag. Bel met 030 - 695 30 83 of vul het onderstaande formulier in en hij neemt zo snel mogelijk contact met u op.