Driebergen-Rijsenburg

Nieuwe Algemene Begraafplaats Driebergen Rijsenburg

De nieuwe begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg is in 1930 aangelegd in het bos ten noorden van het dorp. Achter de monumentale entree ligt de aula. De begraafplaats zelf is grotendeels symmetrisch opgezet met afwisselend rechte vakken met gazons, lange zichtassen en slingerende bospaden. Het is een echte groene begraafplaats met hoge bomen van diverse soorten.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn tien oorlogsgraven waarvan zes van militairen die sneuvelden in 1940. De andere zijn graven van verzetsstrijders. Ook is er het graf uit 1959 te vinden van de Nederlands-Friese schrijver D. Th. Jaarsma.

Aula

De aula is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van gemeentearchitect H.E. van Amerongen. Ze is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte voor 100 personen.

Begraven

De gemeente geeft op de nieuwe algemene begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden. De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Hiervoor geldt een maximum van 2 urnen per graf. Ook zijn er particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Xander van Tellingen. Hij begeleidt u graag. Bel met 030 - 695 30 83 of vul het onderstaande formulier in en hij neemt zo snel mogelijk contact met u op.